Квалитет

6

6

ПРЕГЛЕД КВАЛИТЕТА

Контрола

Процеси производње се контролишу упутствима за инспекцију, подупртом доступношћу све одговарајуће опреме за мерење и испитивање, прво у контроли и последњој верификацији.

КПИ

Кључни показатељи перформанси (КПИ) надгледају се и преиспитују редовно како би се идентификовало могуће побољшање.

Тим

Непрекидно побољшање у свим аспектима перформанси потакнуто је ревизијом перформанси; ово се постиже окупљањем малих мултидисциплинираних група како би се подстакла комуникација и тимски рад.

Животна средина

Инфраструктура ЈЈД-а обезбеђује окружење у коме се контрола квалитета добија од обуке запослених до мотивације провером усаглашености.

Производња

Да би се понудио флексибилан и кооперативан приступ захтевима купаца, сва производња је заказана са системом који омогућава дискусију током рада који је у току. Производ се идентификује електронским уносом у свакој фази процеса, а затим систем по завршетку генерише картицу руте, пружајући читав процес процеса.

ЦЕРТИФИКАТИ